Klussenlijst

Veel mensen vragen of ze een dagje kunnen komen helpen met klussen. Daarom hier een pagina met klussen en klusjes die gedaan moeten worden, met een indicatie van hoe groot de klus is en hoeveel handigheid er bij komt kijken. Mocht je behoefte hebben aan een uitdaging, dan kan je zelf zien of er iets van je gading bij zit.

Ik probeer deze pagina up-to-date te houden. Laatste update: 17 juni 2019

Bedenk bij alles: er komt een hoop heen-en-weer-geloop bij kijken, de afstanden zijn groot. Handschoenen en helmen hebben we, maar trek vooral stevige schoenen aan.

Bramen verwijderen uit houtwal en hazelaarsbosje: nog véle dagen werk!  (maar je kunt ook een deel doen). Geen speciale handigheid vereist, wel een zekere mate van braamstruikbestendigheid. Deels zit er ook prikkeldraad door, daarom is het niet mechanisch te doen.

Varkenshok tot stalletje ombouwen. Het oude varkenskot is inmiddels vrij- en leeg gemaakt. De bedoeling is hier voorlopig wat oude bouwmaterialen op te slaan. Wie komt er helpen sjouwen?

Houthok bouwen. We gaan het nieuwe huis verwarmen op hout, en dat is er genoeg, maar we hebben onvoldoende plek om het droog op te slaan. Wie komt er een creatief houthok bouwen?

Hout hakken: Het moge duidelijk zijn: iedereen die zich met de kloofbijl wil uitleven (en dit veilig kan) is welkom. Hout genoeg. Het probleem op dit moment is plek te vinden waar het gekloofde hout kan drogen.

Grondverzet: We zijn eindelijk zo ver dat we de grond rond de werkplaats op hoogte kunnen brengen. Dat gebeurt deels met de shovel, maar die kan niet overal komen. En we dekken het witte zand af met een laagje vruchtbare aarde uit de sloot. Dat is kruiwagenwerk. Om spierballen te kweken!

Maaien: het gras groeit harder dan wij en de schapen bij kunnen houden. Wie met de zeis wil komen maaien is zeer welkom!