Klussenlijst

Veel mensen vragen of ze een dagje kunnen komen helpen met klussen. Daarom hier een pagina met klussen en klusjes die gedaan moeten worden, met een indicatie van hoe groot de klus is en hoeveel handigheid er bij komt kijken. Mocht je behoefte hebben aan een uitdaging, dan kan je zelf zien of er iets van je gading bij zit.

Ik probeer deze pagina up-to-date te houden. Laatste update: 14 februari 2019

Bedenk bij alles: er komt een hoop heen-en-weer-geloop bij kijken, de afstanden zijn groot. Handschoenen en helmen hebben we, maar trek vooral stevige schoenen aan.

Boerderij slopen: Tja, dat spreekt vanzelf. Wie zich wil uitleven is van harte welkom!

Dak dekken Op het dak van de werkplaats moeten nog pannen gelegd. Hoe meer handen er zijn, hoe handiger dat gaat.

Bramen verwijderen uit houtwal en hazelaarsbosje: nog véle dagen werk!  (maar je kunt ook een deel doen). Geen speciale handigheid vereist, wel een zekere mate van braamstruikbestendigheid. Deels zit er ook prikkeldraad door, daarom is het niet mechanisch te doen.

Puin breken:  Er ligt al een hele berg puin, en als we de boerderij gaan afbreken komt er natuurlijk nog veel meer vrij. En dat komt goed uit, want langs het pad ontstaan al weer de nodige kuilen. 1+1 is 2, dus wie komt helpen met de mobiele puinbreker?

Varkenshok tot stalletje ombouwen. Het oude varkenskot is inmiddels vrij- en leeg gemaakt. Nu mag het worden omgebouwd tot provisorisch stalletje voor schapen of geiten. (Oud) bouwhout is er genoeg.

Houthok bouwen. We gaan het nieuwe huis verwarmen op hout, en dat is er genoeg, maar we hebben onvoldoende plek om het droog op te slaan. Wie komt er een creatief houthok bouwen?

Hout hakken: Het moge duidelijk zijn: iedereen die zich met de kloofbijl wil uitleven (en dit veilig kan) is welkom. Hout genoeg. Het probleem op dit moment is plek te vinden waar het gekloofde hout kan drogen.

Boompjes planten: Ook dit jaar gaat er weer zo’n 500 stuks ‘bosplantsoen’ de grond in. Kan alleen als het niet vriest, maar het moet zo snel mogelijk gebeuren. Wie helpt er mee?