Klussenlijst

Veel mensen vragen of ze een dagje kunnen komen helpen met klussen. Daarom hier een pagina met klussen en klusjes die gedaan moeten worden, met een indicatie van hoe groot de klus is en hoeveel handigheid er bij komt kijken. Mocht je behoefte hebben aan een uitdaging, dan kan je zelf zien of er iets van je gading bij zit.

Ik probeer deze pagina up-to-date te houden. Laatste update: 28 juli 2018

Bedenk bij alles: er komt een hoop heen-en-weer-geloop bij kijken, de afstanden zijn groot. Handschoenen hebben we, maar trek vooral stevige schoenen aan.

Schilderen en leemstuken werkplaats De werkplaats krijgt vorm. De buitenkant moet nog geschilderd worden. Dat wil in – in ieder geval deels – doen met zelf te maken ‘kookverf’. Wie komt er mee-experimenteren?

Aan de binnenkant gaan we met leemstuc aan de gang.  Dat werkt fantastisch!

Dak dekken Op het dak van de werkplaats moeten nog pannen gelegd. Hoe meer handen er zijn, hoe handiger dat gaat.

Bramen verwijderen uit houtwal en hazelaarsbosje: nog véle dagen werk!  (maar je kunt ook een deel doen). Geen speciale handigheid vereist, wel een zekere mate van braamstruikbestendigheid. Deels zit er ook prikkeldraad door, daarom is het niet mechanisch te doen.

Takken snipperen: Er is heel veel snoeihout wat gehakseld moet worden. Relatief licht werk en de snippers zijn heel waardevol als mulch rond de nieuwe aanplant. Wel goede handschoenen aandoen, er zitten ook bramen tussen.

Varkenshok tot stalletje ombouwen. Het oude varkenskot is inmiddels vrij- en leeg gemaakt. Nu mag het worden omgebouwd tot provisorisch stalletje voor schapen of geiten. (Oud) bouwhout is er genoeg.

Houthok bouwen. We verwarmen op hout, en dat is er genoeg, maar we hebben onvoldoende plek om het droog op te slaan. Wie komt er een creatief houthok bouwen?

Hout hakken: Het moge duidelijk zijn: iedereen die zich met de kloofbijl wil uitleven (en dit veilig kan) is welkom. Hout genoeg. Het probleem op dit moment is plek te vinden waar het gekloofde hout kan drogen.

Sloten schonen en duikers repareren: Nu het water een beetje gezakt is kunnen we gaan werken aan het voorkomen van volgende grote overstromingen. Voor sommige sloten moeten we met de graafmachine aan de slag, maar bij sommige andere kan je niet meer komen dus die moeten met de hand van begroeiing ontdaan worden. Ook moet de aanwezigheid / staat van duikers gecontroleerd worden, en er zal wel een aantal doorgeprikt of vervangen moeten worden.