Planning

Als mensen naar onze planning vragen is ons standaardantwoord: “Er is geen planning. ” In de praktijk blijkt namelijk dat alles meer tijd kost dan je denkt. Een planning zorgt dan alleen maar voor frustraties. En het moet wel leuk blijven!

Deze tabel dient dus enkel om enig inzicht te geven in de voortgang van de bouw (en voor onszelf wat houvast te geven bij het contact met aannemers aan wie we onderdelen uitbesteden). Data kunnen te allen tijde worden bijgesteld en zijn hooguit indicatief. Het woord ‘deadline’ wensen we niet te gebruiken bij ons project 😉

   
OnderdeelSubonderdelenplanning?
Bijkeukenstuken entreevoorjaar 2024
Nieuwe kapschuur en stalfundering en constructiejanuari-februari 2024
Nieuwe kapschuur en stalDak en murenmaart-april 2024
Afwerken buitenkant huiswateropvangsysteem en dakgoot voorkantzomer 2024
badkamerbadkamer stukenwinter 2024
bovendakbeschotwinter 2024
Veranda werkplaatszodra we het kunnen uitbesteden
bestrating achtererfzomer 2024