Omgevingsvisie

Onze nieuwe gemeente stelt een Omgevingsvisie op. En daar mogen de inwoners over meepraten. Wij zijn nog geen inwoners, maar natuurlijk ben ik wel erg geïnteresseerd in deze nieuwe Omgevingsvisie. Daarin gaat de gemeente immers uiteenzetten welke kwaliteiten in de gemeente zij in haar beleid wil behouden en ontwikkelen. Dus ik had me aangemeld voor de “inspiratieavond” op 18 april.

Een inspirerende avond was het zeker. Vooraf al afgesproken met aanstaande dorpsgenoten, om elkaar een beetje te leren kennen. Er zijn nog meer mensen in Weststellingwerf bezig met energieneutraal bouwen, onder andere in het kader van het project ‘ruilverwoning’. Mooi dat het dorp zo actief bezig is, ook om het leefbaar te houden voor de toekomst!

C9ucLOsWsAAqB-i

Na een inleiding door de wethouder kregen we een zeer bevlogen redevoering door innovator en inspirator Thomas Rau. Een vurig pleidooi voor een circulaire economie, waarin we grondstoffen niet éénmalig, maar telkens opnieuw gaan gebruiken. Ook dat sluit mooi aan bij onze plannen!

thomas rau

Daarna in groepjes nadenken over de vragen “waar word ik blij van?”, “wat vind ik frustrerend?”, “wat kan ik zelf doen?” en “waar heb ik anderen / de gemeente voor nodig?”, in relatie tot de thema’s toekomst van de landbouw en klimaatverandering. Sowieso al leuk om de mensen aan mijn tafel te leren kennen. Er is een duidelijke eensgezindheid in de gemeente: de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied wordt door iedereen als waardevol en beschermenswaardig ervaren.

inspiratieavond

Het blijkt dat de planoloog die is ingehuurd om de Omgevingsvisie op te stellen een goede kennis van me is, met wie ik veel heb samengewerkt in  de tijd dat ik bij de Commissie voor milieueffectrapportage werkte! Wim heeft al heel veel voor Weststellingwerf gedaan en kan me dus heel veel over het gebied vertellen tijdens de trein naar huis.

Half één in bed, maar opnieuw heel blij met onze toekomstige woonplek!

Eén gedachte over “Omgevingsvisie”

  1. Wat bijzonder dat alles zo op z’n plaats valt!
    Dit landgoed heeft op jullie gewacht
    Hetty

Geef een reactie